send link to app

Vietnamese Japanese DictionaryFree

This is a Vietnamese-Japanese and Japanese-Vietnamese dictionary for Vietnamese&Japanese users.If you have any feedback or bugs to report, feel free to contact me via email: jsubmitter88[at]gmail.comTừ điển này được viết với mục đích giúp cho những người đang học hay là công việc có liên quan tới tiếng nhật dễ dàng hơn trong việc tra cứu.Đặc biệt dữ liệu đã được convert lại khá nhỏ gọn nhưng mà không hề thua kém các bộ từ điển việt - nhật đang có trên PC. Ngoài ra tính năng nhận dạng chữ kanji sẽ giúp cho bạn tra cứu kanji một cách nhanh nhất !
※Nếu có bất kỳ đóng góp hoặc thông báo lỗi thì bạn có thể liên lạc về địa chỉ sau: jsubmitter88[at]gmail.comhoặc vào fb page: http://goo.gl/KaeXYdRất vui lòng khi được giải đáp thắc mắc của các bạn.
■ Tính năng cơ bản:・ Tra từ, xem history, thêm vào favorite・ Nhập từ bằng giọng nói・ Nhận dạng chữ kanji viết tay・ Tra từ bằng romaji・ Tải thêm dữ liệu (menu => DictionaryManager)
■ Dữ liệu・ Việt nhật ~ 55000 từ (có sẵn)・ Nhật việt ~ 73000 từ (có sẵn)・ Nhật anh ~ 280000 từ (phải tải thêm từ Dictionary Manager)・ 1945 kanji words
■ Chú ý:・Khi vẽ kanji nếu vẽ đúng thứ tự thì kết quả sẽ chính xác hơn・Có internet kết quả sẽ đúng hơn
■ Link to apk:- Phiên bản 3.0.4http://goo.gl/cjmVju
- Phiên bản 2.2.1 (dành cho các máy cấu hình yếu 2.x)http://goo.gl/vbrEob
■ File cài đặt dành cho máy có bộ nhớ trong nhỏ, (tự download từ điển bằng tay từ download manager) - 2.2.1http://goo.gl/hvrhFp
■ Recent ChangesVersion 2.1- Add Kanji dictionary (1945 kanji words)- Add backspace button for draw kanji- Add new google ads banner (support me by clicking on google ads)